AHİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Ahi Yönetim Danışmanlığı, profesyonel bir yapı içerisinde, kurumların yönetim sistemleri ve personel yetkinliği hususlarında çözüm sunmak amacıyla 2000 yılında faaliyetine başladı. Kurulduğu günden bu yana, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok ilinde, pek çok sektörde, 250’den fazla firmaya danışmanlık hizmeti sunarak verimlilik artışına ve kurumlaşma çabalarına katkıda bulundu.

+ 500

Başarılı
Proje

+ 250

Müşteri

+ 20

Yıllık
Tecrube

Neden AHİ?

Ahi Consulting olarak şirketinizin tüm süreçlerini analiz ediyoruz. Analiz sonuç raporu oluşturup, tespitler, öneriler ve aksiyon planları ile birlikte yönetime yazılı olarak sunuyoruz. Bu rapor doğrultusunda yönetimle birlikte, proje yol haritasını belirliyoruz. İçeride iyi bir proje ekibi oluşturuyoruz. Proje başkanı, Proje Başkan Yardımcısı ve Proje Asistanı atıyoruz. Her birimle ve birim çalışanları ile tek tek ilgileniyoruz. Bire bir çalışmalar yapıp, süreçlerle ilgili dokümanları (Prosedür, talimat, süreç şemaları, raporlar, tutanaklar, kayıtlar, vb. dokümanlar) birlikte hazırlıyoruz.

TURQUALITY®

23 Kasım 2004 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren Turquality®, Dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. AHİ Consulting olarak firmalara Denetime Hazırlık, Stratejik İş Planının Oluşturulması ve Turquality Programı sonrasında Gelişim Yol Haritasındaki projelerin uygulanmasında destek olmaktayız.

STRATEJİK PLANLAMA

Stratejik Planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir.

TÜBİTAK – TEYDEB PROJELERİ

Rekabetin ön plana çıktığı günümüz küresel ekonomisinde, firmaların bir adım öne çıkmasını sağlayacak kavramların başında, AR-GE, yenilik ve inovasyon kavramları gelmektedir. Bu kavramlara yönelik yatırım yapan firmalar ulusal ve uluslar arası piyasalarda rekabet edebilme gücünü yakalayabilmektedir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Bu hedefleri başarmak isteyen kuruluşlar öncelikle “Yönetim Sistemlerini” anlamalıdırlar ve uygulamalıdırlar. En iyi başlangıç ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ dir. ISO 9001 yönetim sistemlerinin temelini oluşturur.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Günümüzde İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının tamamı organizasyonel yapı, iş tanımları ve yetkinlikler üzerine kurulmaktadır. O nedenle AHİ İnsan Kaynakları Hizmetleri olarak söz konusu tanımlamaların yapılmasını çalışmalarımızda İnsan Kaynakları Süreç tasarımlarının ön adımı olarak ele alıyoruz.

AR-GE & YENİ ÜRÜN & TASARIM

Tedarik Zinciri Yönetimi, sonu olmayan bir yolculuktur. Biz, sistematik bir yaklaşım ile bu yolculukta size rehberlik etmekteyiz.

image

Hizmetlerimiz

Bir işyerinde gerçekleştirilen projeler, beklenenden uzun sürüyor fazla mesai yaşanıyor bütçeyi aşıyorsa, alt işlerin teslim tarihlerinde karmaşa, yeni fikir ve yöntemlere ilgisizlik, direnç ve yeni projeler yapma konusunda isteksizlik varsa projelerin yönetim tarzı önemli bir kısıt olarak ele alınabilir. İşte Ahi Consulting geniş hizmet çeşitliliğiyle tüm problemlerinizi çözüyor.

Biz, rakibe benzeyerek aynılaşmayız.

Ya yeni bir yol buluruz ya da yeni bir yol açarız.

Geri Aranma Talep Et.

Formu doldurarak, size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz..

Yönetim Danışmanlığı

  • AHİ Yönetim Danışmanlığı; yurtiçinde ve yurtdışında iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve çalışanlarına karşı aşağıda tanımlanan Etik ve Ahlaki Değerlere uygun tutum ve davranışlar sergilemeyi, başta kendi sektöründe olmak üzere, hizmet ettiği tüm sektörlerde yaygınlaşması benimsenmesi için azami çaba gösterir.