Hizmetlerimiz

AHİ, kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.

TURQUALITY

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ...

Stratejik Planlama

Stratejik Planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, ...

Kalite Yönetim Sistemleri

Son yıllarda yaşanan olağanüstü değişiklikler sonucu dünya küçüldü ve tek pazar haline geldi. Her ...

Aile Anayasası

Günümüzde aile şirketi kavramı hem ülkemizde hem de dünyada yaygın bir şekilde var olan ...

Tübitak - Teydeb Projeleri

Rekabetin ön plana çıktığı günümüz küresel ekonomisinde, firmaların bir adım öne çıkmasını ...

Finans - Bütçe

Bütçe oluşturma ve kontrol sistemi, malzeme girdisinden, ürün çıktısına kadar tüm süreçleri ...

Marka Yönetimi ve Performansı

Marka Danışmanlığı olarak, başta İstanbul olmak üzere, tüm Türkiye’den değerli markalar çıkarmak için ...

Ar-Ge - Yeni Ürün - Tasarım

Kavramlara yönelik yatırımlar işletmelere orta ve uzun vadede büyük kazanımlar sağlarken yaşanan süreçlerin ...

Pazarlama - Müşteri Ticaret Yönetimi

Birçok firma satış departmanını pazarlama departmanı zanneder. Sorduğunuzda satış ve pazarlamayı birlikte yapıyoruz. Bizim ...

Tedarik Zinciri Yönetimi

Üretim Planlama, İleri Düzey Envanter Yönetim Sistemleri, JIT, Sıralı Sevkiyat, Yalın Üretim, 5S, Kaizen ve Tedarik ...

İnsan Kaynakları

Günümüzde İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının tamamı organizasyonel yapı, iş tanımları ve yetkinlikler ...

Kurumsal Yönetim

Kurumsallaşma, şirketlerin kişilere az bağımlı şekilde nesiller boyu gelişerek yaşaması için iş yapış tarzı ve faaliyetlere ...

Bilgi Sistemleri

Bilgi sistemleri danışmanlık hizmetleri birçok alt konuyu kapsamaktadır. Ciddi anlamda bölümlenmiş alt gruplara bilgi işlem ...

Doküman Hazırlama

Müşterilerimiz için hazırlayacağımız başlıca dokümanların bazıları:

  • 5 Yıllık Stratejik Planlama ...

Eğitim

Kurumunuz yapılacak “EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ” yle belirlenen veya kurum yönetiminin beklentilerine yönelik ...