Hizmetlerimiz

Marka Yönetimi ve Performansı

Marka Danışmanlığı olarak, başta İstanbul olmak üzere, tüm Türkiye’den değerli markalar çıkarmak için çalışıyoruz. Aşağıdaki çalışmaları yaparken kendimizi markanın bir parçası olarak konumlandırıyor, canla başla çalışıyoruz.

Bizim için MARKA
Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’mizin her köşesinden ulusal ve uluslararası markalar çıkarmak için çalışıyoruz. Markanın bir çatı olduğuna inanıyoruz. Bu çatının altında yapılacak her faaliyet için marka ile uyumluluk kriterini gözetiyoruz. Yerel, ulusal ve uluslararası rekabet ortamında, hedefleri belirlenmiş markalar yaratmak için çalışıyoruz. Türkiye’nin Markalarına, Dünya’ya açılan kapıdan geçerken eşlik ediyoruz.

Neler yapıyoruz?
Markalarımız için, etkin ve sonuç odaklı stratejiler üretiyoruz. Türk markalarını ulusal ve uluslararası bilinirlik seviyesine ulaştırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Aslında satın alınanın duygu olduğunu biliyor, ürünün/hizmetin hitap ettiği kitlenin ne hissedeceğini tespit ediyor veya bu duyguya özel ürün geliştiriyoruz. Marka için, mevcut ve muhtemel müşterileri ile diyalog kurabileceği platformlar oluşturuyor, itibar ve ilişki yönetimi ile de bu diyalogdan maksimum fayda elde edilmesini sağlıyoruz.

Nasıl yapıyoruz?
Kendimizi, marka yönetimi için beraber çalıştığımız yapının bir parçası olarak düşünüp, bu paralelde davranıyor ve gözetiyoruz. Markaların stratejilerini belirlerken, sektörü inceliyor, sosyolojik açıdan araştırmalar yapıyor, en uygun ve etkili konumlandırmaya karar veriyoruz.

Çalışma yöntemimiz:

 • Mevcut Durum Analizi
 • Hedef belirleme
 • Planlama
 • Bilgilendirme
 • Uygulama
 • Süreç Kontrolü
 • Ölçümleme
 • Değerlendirme
 • Raporlama
 • Gözden geçirme

Markalaştırma
Yeni bir hizmet veya ürün ile piyasaya çıkıyorsunuz. Marka adı ne olmalı? Bu yolda neler yapılmalı? Acaba markam için seçtiğim renk doğru mu? Marka adım beni tam anlatıyor mu? Hedef kitlem ne olmalı? Muhtemel müşterilerim için değer önerim ne? Marka Vaadim ne/neler olacak? Vermek istediğim duygu ne? Neden beni satın alsınlar? Yaratacağım algı ne olmalı? Markam için sloganım ne olmalı? vb. sorularınıza vereceğiniz cevapları birlikte buluyoruz. Çıktığınız markalaşma yolunda yalnız değilsiniz.

Şirket Mentorluğu
Yönetim Kurulunuzda, markanız adına karar verirken danışabileceğiniz, marka değerinizi bilen danışmanların yer almasının dengeli büyüme, kurumsal algı oluşturma ve marka yönetimi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. İletişim, pazarlama ve tanıtım için yapılacak tüm faaliyetlere marka gözüyle bakıyor, sizinle birlikte planlıyor, uyguluyor ve ölçüyoruz.

Kurumsal Kimlik
Markanızın kurumsal kimlik çalışmalarına marka gözüyle bakıyoruz. Markalaştırma başlığında sorulan soruların cevaplarına uygun kurumsal kimlik oluşturuyoruz. Rakipleri inceliyor, dünyadan örneklere çalışıyoruz. Hazırlanan tüm görsellerin cevaplarla uyumlu olmasını sağlıyoruz.

Yeni Medya
Yer alınacak tüm mecralar için, marka ile bütünleşik olarak, doğru kitlelere ulaşan ve sonuç odaklı stratejiler oluşturulması için yeni medya ekibinizle birlikte çalışıyoruz. Birlikte sonuçları ölçümlüyor, analizlerle yeni yol haritanızı belirliyoruz. Her mecra için ayrı bir strateji belirliyor ve bunların birbirlerini destekleyici olması için çalışmalar yapıyoruz.

Kişisel Markalaştırma
İş dünyasında daha etkin rol üstlenmek ve kişisel markasını güçlendirmek isteyenlere, eğitim, markalaştırma ve tasarım konularında çalışmalar yapıyoruz. Kişisel markanızı oluşturuyor, ilk adımlarınızda sizinle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bulunmanız gereken tüm mecraları birlikte oluşturuyor, sizinle birlikte stratejilerine karar veriyoruz.

İş Ortaklığı
Enerjiğim, cevvalim, markalarınız için çalışabilirim, benim de yapacaklarım var diyorsanız, bize ulaşın. Beraber neler yapabileceğimize karar verelim, çalışma paydalarımızı birlikte belirleyelim.

Üretilen mal / hizmetin pazarlama gücünü artırırken, kurumsal imaj ve tanıtım aktivitelerine de ağırlık vererek sektöründe lider olmak isteyen firma / markalar için verdiğimiz danışmanlık ve yönetim sürecidir.

Ortalama çalışma süresi; 4 ay planlama + 8 ay uygulama yönetimi.

 • Stratejik Pazarlama Yönetimi,
 • Satış,
 • CRM,
 • Ürün Yönetimi,
 • Görsel Kimlik,
 • Reklam,
 • PR konularını kapsayan çalışma içeriği;

Bu çalışma teknik ve artistik konuları kapsar. Danışmanlık hizmetleri derinlemesine firma / marka analizi ile başlar.

Elde edilen veriler doğrultusunda bir ‘Stratejik Planlama’ yapılarak;

 • Markayı oluşturan tüm modüllerde yeni stratejiler oluşturularak yeni hedefler belirlenir,
 • Tüketici istekleri, istenen algılama, davranış değişiklikleri saptanır,
 • Marka konumlandırılır,

Amblem / logo, tüm basılı iletişim araçları, bina dışı, mağaza / satış noktası dekorları, taşıt araçları, personel kıyafetleri, web dizaynlar, vs’den oluşan Görsel Kimlik en az B1 segmentinde dizayn edilir ve firma / markanın görsel olarak Marka Kimliği ve cazibesi oluşturulur.

Entegre Marka Yönetim Planı yapılır.

Uygulamalar izlenerek markanın kuvvetlendirilmesi sağlanır.

Neden AHİ?

Kısmındaki açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir Ahi Consulting olarak şirketinizin tüm süreçlerini analiz ediyoruz. Analiz sonuç raporu oluşturup, tespitler, öneriler ve aksiyon planları ile birlikte yönetime yazılı olarak sunuyoruz. Bu rapor doğrultusunda yönetimle birlikte, proje yol haritasını belirliyoruz. İçeride iyi bir proje ekibi oluşturuyoruz. Proje başkanı, Proje Başkan Yardımcısı ve Proje Asistanı atıyoruz. Her birimle ve birim çalışanları ile tek tek ilgileniyoruz. Bire bir çalışmalar yapıp, süreçlerle ilgili dokümanları (Prosedür, talimat, süreç şemaları, raporlar, tutanaklar, kayıtlar, vb. dokümanlar) birlikte hazırlıyoruz.

500+

 • Başarılı Proje

250+

 • Müşteri

25+

 • Uzman Danışman

20+

 • Yıllık Tecrube