Hizmetlerimiz

Kurumsal Yönetim

Kurumsallaşma, şirketlerin kişilere az bağımlı şekilde nesiller boyu gelişerek yaşaması için iş yapış tarzı ve faaliyetlere yönelik kuralların belirlenmesi, sürekli iyileştirilmesi, içselleşmesi ve bunların tüm ilgililerce bilinerek uygulanmasıdır. Birbiri ile yakın ilişkili olan bu faaliyetler ana hatları ile aşağıda tanımlanan konularını kapsar.

Kurumsallaşma Yol Haritası hazırlık sürecinde aşağıdaki alanlarda danışmanlık yaparak şirketinizin sağlam temeller üzerinde yapılanmasını ve kurumsallaşmasını garanti ederiz.

 1. Mevcut Durum Analizini ve Stratejik Plan,
 2. Yönetişim Etkinliği,
 3. İş Planı, Bütçe ve Hedefler,
 4. Temel Proseslerde Mükemmellik,
 5. İnsan Kaynağının Yönetimi,
 6. Entellektüel Sermayenin Şirkette Içselleşmesi,
 7. Yönetim Enformasyon (Raporlama) Sisteminin (MIS) Geliştirilmesi,

Hizmet Paketimiz:
A.      Mevcut Durum Analizi
1.        Danışmanlık Başlangıç Toplantısı: Danışmanlığımız, öncelikle mevcut durum ve stratejilerin değerlendirilmesi ile başlar. Mevcut Durum analizi safhasında, sizleri daha yakından tanıma amacıyla;

 • Birim yöneticileri ve fonksiyon liderleri ile görüşmelerin yapılması;
 • Şirket yerleşimlerinin ziyaret edilmesi : Genel merkez, üretim tesisi, depolar vb.
 • Analizler için veri gereksinimlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

2.        Analizlerin Uygulanması
Firmanızın yetkilileri ve AHİ danışmanlarının bir araya geleceği bu toplantılarda; kurumsallaşma danışmanlık sürecimizin detaylı planlaması, yaklaşımız, öncelikli ihtiyaçlar ve bu sürecin başarısına katkı sağlayacak çeşitli konular değerlendirilmektedir. Bunların yanı sıra gerçekleştirilecek değerlendirmeler ile firmanın mevcut durumu, hedefleri ve stratejilerinin anlaşılması sağlanmaktadır.

 • Firma vizyonun ve stratejisinin iş birimi/fonksiyon bazında stratejik hedeflerinin ve hedef pazar veya pazarların teyit edilmesi
 • Marka Stratejisi
 • Mevcut pazarlar, pazar bazında stratejiler ve ilgili yapılmış araştırma ve raporlar
 • Mevcut pazarlama stratejisinin incelenmesi
 • Departman süreçleri: İnsan Kaynakları, Finans, Tedarik Zinciri, Ar-Ge, Satış Pazarlama ve diğer departmanların incelenmesi
 • Firmanın bütün ticari operasyonel performansının detaylı analizlerinin yapılması ve geliştirme alanlarına yönelik bulguların oluşturulması
 • Şirket içi (yönetim raporlar, ham veriler, vs.) ve şirket dışı (pazar raporları, rakip analizleri vs.) verilerin toplanması

3.        Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

 • AHİ proje ekibi tarafından mevcut kurumsal yapının incelenmesinin ardından tespit edilen geliştirilmesi gerekli görülen departmanların ve alanlara ilişkin bir rapor hazırlanacaktır.
 • Yönetimle ve departman yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda üst düzey yöneticilerinizin teyit ettiği gerekli görülen alanların yapılandırılması için gelişim yol haritası oluşturulacaktır.
 • Gelişim yol haritası oluşturulurken öncelik sırasına ve ihtiyaçlara göre departmana özel stratejiler oluşturulacaktır.

B.       Gelişim Yol Haritası Uygulanma Süreçleri
1.        Önceliklendirme:

 • Hemen Yapılabilecekler: Yüksek değer-düşük risk alanını ifade etmektedir.
 • Yapılması Planlanacaklar: Düşük değer-düşük risk ve yüksek değer-yüksek risk alanını ifade etmektedir.
 • Yapılması Gözden Geçirilecekler: Düşük değer yüksek risk alanını ifade etmektedir.

2.        Aksiyon Planı Oluşturma:

 • Geliştirilecek her alana ve departmana özel aksiyon planın oluşturulması

3.        Değerlendirme:

 • Oluşturulan Aksiyon Planın belirlenen kriterler doğrultusunda amaca ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesi

4.        Revizyon:

 • Gerekli görülen alanlarda revizyon yapılması

C.       Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi,
 • Tedarik Zinciri Yönetim,
 • Finansal Raporlar,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Kurumsal Yönetim,
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi.

Biz, firmaların büyüme esnasında karşılaşabilecekleri problemleri, hem teknik hem de yönetsel anlamda analiz eder, eğitimin yanı sıra iş planları şeklinde şirketin sağlıklı bir şekilde büyürken bu büyümenin şirketin sahipleriyle tüm çalışanlara olan etkisini analiz eder ve buna uygun planlama yaparız. Şirketin büyüme sancısını en aza indirir, yaşanabilecek riskleri ön görür bunlara karşı önlem alırız. Bu esnada yaşanabilecek ciddi maddi kayıpların önüne geçerek bir anlamda “ nokta atışı” çözüm ve metodolojiyle hareket ederiz.

Kurumsallaşma Danışmanlığı hizmetimiz sayesinde firmanızın sağlıklı büyüme planı ve adımları belirlenecek, “patron şirketi” olmaktan ziyade “kurumsal şirket” anlayışına sahip bir sistem kurulacaktır. Hem şirket operasyonları hem de özellikle çalışanlar için gelişmeye açık bir ortam yaratılmış olacaktır. Şirketin maruz kaldığı iç ve dış riskler tanımlanarak önlemler alınacak, şirket sahiplerinin operasyonlardan ziyade genel şirket stratejisine ve geleceğine daha çok mesai harcadığı bir yönetim yapısı kurulacaktır.

 

Neden AHİ?

Kısmındaki açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir Ahi Consulting olarak şirketinizin tüm süreçlerini analiz ediyoruz. Analiz sonuç raporu oluşturup, tespitler, öneriler ve aksiyon planları ile birlikte yönetime yazılı olarak sunuyoruz. Bu rapor doğrultusunda yönetimle birlikte, proje yol haritasını belirliyoruz. İçeride iyi bir proje ekibi oluşturuyoruz. Proje başkanı, Proje Başkan Yardımcısı ve Proje Asistanı atıyoruz. Her birimle ve birim çalışanları ile tek tek ilgileniyoruz. Bire bir çalışmalar yapıp, süreçlerle ilgili dokümanları (Prosedür, talimat, süreç şemaları, raporlar, tutanaklar, kayıtlar, vb. dokümanlar) birlikte hazırlıyoruz.

500+

 • Başarılı Proje

250+

 • Müşteri

25+

 • Uzman Danışman

20+

 • Yıllık Tecrube