Hizmetlerimiz

Finans - Bütçe

Bütçe oluşturma ve kontrol sistemi, malzeme girdisinden, ürün çıktısına kadar tüm süreçleri geliştirip, işletmenizin karlılığını bugünden görmenizi ve doğru karar vermenizi sağlamaktadır.

Bütçeleme sistemi oluşturma ve kontrol olmak üzere iki aşamada hazırlanmaktadır.

 • Senaryo Analizleri,
 • Satış/Hizmet Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,
 • Üretim Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,
 • Satınalma Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,
 • Stok Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,
 • Personel Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,
 • Yatırım Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,
 • Nakit Akım Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,
 • Proforma Gelir Tablosu Oluşturma ve Kontrolü,
 • Proforma Bilanço Oluşturma ve Kontrolü.

Neden AHİ?

Kısmındaki açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir Ahi Consulting olarak şirketinizin tüm süreçlerini analiz ediyoruz. Analiz sonuç raporu oluşturup, tespitler, öneriler ve aksiyon planları ile birlikte yönetime yazılı olarak sunuyoruz. Bu rapor doğrultusunda yönetimle birlikte, proje yol haritasını belirliyoruz. İçeride iyi bir proje ekibi oluşturuyoruz. Proje başkanı, Proje Başkan Yardımcısı ve Proje Asistanı atıyoruz. Her birimle ve birim çalışanları ile tek tek ilgileniyoruz. Bire bir çalışmalar yapıp, süreçlerle ilgili dokümanları (Prosedür, talimat, süreç şemaları, raporlar, tutanaklar, kayıtlar, vb. dokümanlar) birlikte hazırlıyoruz.

500+

 • Başarılı Proje

250+

 • Müşteri

25+

 • Uzman Danışman

20+

 • Yıllık Tecrube