Hizmetlerimiz

Doküman Hazırlama

Müşterilerimiz için hazırlayacağımız başlıca dokümanların bazıları:

 • 5 Yıllık Stratejik Planlama Rehberi
 • Kalite Yönetim Sistemleri El Kitabı
 • Kurumsal Kimlik El Kitabı
 • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi El Kitabı
 • Oryantasyon El Kitabı
 • Yıllık Pazarlama Planı
 • Marka İletişim Planı
 • Marka Eğitim Sunumu
 • Çalışan Memnuniyet Anketi
 • Müşteri Memnuniyet Anketi
 • Bayi Memnuniyet Anketi

vb…

Neden AHİ?

Kısmındaki açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir Ahi Consulting olarak şirketinizin tüm süreçlerini analiz ediyoruz. Analiz sonuç raporu oluşturup, tespitler, öneriler ve aksiyon planları ile birlikte yönetime yazılı olarak sunuyoruz. Bu rapor doğrultusunda yönetimle birlikte, proje yol haritasını belirliyoruz. İçeride iyi bir proje ekibi oluşturuyoruz. Proje başkanı, Proje Başkan Yardımcısı ve Proje Asistanı atıyoruz. Her birimle ve birim çalışanları ile tek tek ilgileniyoruz. Bire bir çalışmalar yapıp, süreçlerle ilgili dokümanları (Prosedür, talimat, süreç şemaları, raporlar, tutanaklar, kayıtlar, vb. dokümanlar) birlikte hazırlıyoruz.

500+

 • Başarılı Proje

250+

 • Müşteri

25+

 • Uzman Danışman

20+

 • Yıllık Tecrube