Hizmetlerimiz

Ar-Ge - Yeni Ürün - Tasarım

Kavramlara yönelik yatırımlar işletmelere orta ve uzun vadede büyük kazanımlar sağlarken yaşanan süreçlerin zorlu, handikaplı ve en önemlisi yüksek maliyetli olması karar verme süreçlerini etkilemektedir. Bu bağlamda destek veren kurumların TÜBİTAK-TEYDEB, Kalkınma Ajansları ve Kosgeb‘in geri ödemesiz destekleri firmalar için büyük önem taşımaktadır.

Proje Destek Merkezimiz işte bu noktada işletmelerin AR-GE süreçlerini yeniden yapılandırmaları için geri ödemesiz hibe destekleri konusunda AR-GE projelerinin yönetimlerini üstlenip, finansal kaynaklara kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz

 • TÜBİTAK Proje Uygunluk Değerlendirmesi
 • TÜBİTAK AR-GE Proje Kurgusunun Yapılması
 • AR-GE Destekleri (TÜBİTAK, KOSGEB, EUREKA)
 • TÜBİTAK AR-GE Projesi Hazırlama ve Danışmanlığı
 • AR-GE Yatırım Fizibilitesi
 • AR-GE Merkezi Kurulması ve Finansal Raporlama
 • TEKNOKENT Firması Kuruluşu Ve Finansal Raporlamaları
 • Eğitim HizmetleriÜniversite – Sanayi İşbirliği Ve Organizasyonu
 • KOSGEB Destekleri
 • Kalkınma Ajansı Destekleri
 • Mühendislik / Tasarım / Geliştirme
 • Eşleştirme Hizmetleri

AR-GE Merkezleri
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 12 Mart 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5746 Sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 01 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş, Kanunun Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ise 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanacak;

 • AR-GE Merkezleri,
 • Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ve
 • Teknogirişim Sermaye Desteği

ile ilgili işlemler T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
Bugüne kadar;

 • 163 işletme AR-GE Merkezi kurmak için başvurmuş,
 • 134 işletmeye AR-GE Merkezi Belgesi verilmiştir.

Bu işletmelerin;

 • Toplam AR-GE Personel sayısı 14.837,
 • İşletmeler tarafından yapılan AR-GE harcaması ise 4,80 milyar TL’dir.

Nereden Bilgi Edinilebilir?

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 2 ve 3. Kat (Eskişehir Yolu 7.Km)
2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA

e-posta: argeweb@sanayi.gov.tr
Tel: 0 (312) 201 52 50
Tel: 0 (312) 201 52 89
Faks: 0 (312) 201 52 53

Neden AHİ?

Kısmındaki açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir Ahi Consulting olarak şirketinizin tüm süreçlerini analiz ediyoruz. Analiz sonuç raporu oluşturup, tespitler, öneriler ve aksiyon planları ile birlikte yönetime yazılı olarak sunuyoruz. Bu rapor doğrultusunda yönetimle birlikte, proje yol haritasını belirliyoruz. İçeride iyi bir proje ekibi oluşturuyoruz. Proje başkanı, Proje Başkan Yardımcısı ve Proje Asistanı atıyoruz. Her birimle ve birim çalışanları ile tek tek ilgileniyoruz. Bire bir çalışmalar yapıp, süreçlerle ilgili dokümanları (Prosedür, talimat, süreç şemaları, raporlar, tutanaklar, kayıtlar, vb. dokümanlar) birlikte hazırlıyoruz.

500+

 • Başarılı Proje

250+

 • Müşteri

25+

 • Uzman Danışman

20+

 • Yıllık Tecrube