Mesaj

Turquality

TURQUALITY® Dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

İnsan Kaynakları

Günümüzde İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının tamamı organizasyonel yapı, iş tanımları ve yetkinlikler üzerine kurulmaktadır.

TÜBİTAK- TEYDEB Projeleri

Rekabetin ön plana çıktığı günümüz küresel ekonomisinde, firmaların bir adım öne çıkmasını sağlayacak kavramların başında, AR-GE...

Stratejik Planlama

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder.

Marka Yönetimi & Performansı

Yeni bir hizmet veya ürün ile piyasaya çıkıyorsunuz. Marka adı ne olmalı? Bu yolda neler yapılmalı? Marka adım beni tam anlatıyor mu?

AR-GE & Yeni Ürün & Tasarım

Firmaların bir adım öne çıkmasını sağlayacak kavramların başında, AR-GE, Yenilik ve İnovasyon kavramları gelmektedir.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi, sonu olmayan bir yolculuktur. Biz, sistematik bir yaklaşım ile bu yolculukta size rehberlik etmekteyiz.

Kurumsal Yönetim

Kurumsallaşma, şirketlerin kişilere az bağımlı şekilde nesiller boyu gelişerek yaşaması için iş yapış tarzı ve faaliyetlere...

Bilgi Sistemleri

Bilgi Sistemleri danışmanlık hizmetleri birçok alt konuyu kapsamaktadır. Ciddi anlamda bölümlenmiş alt gruplara Bilgi Sistemleri yönetimi...

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

işletmelerin amaçlarını tespit edebilmeleri için uygulanmakta olan yasal çevre mevzuatında öne sürülen şartları ve önemli çevre etkilerini...

CE Markalama

Avrupa Birliğine mensup ülkelere, özgürce endüstriyel ürün ihracı ve gerekli olan yatırımlar için, CE markası zorunludur.

Eğitim ve Seminer Programlarımız

AHİ, bilginin en büyük sermaye olduğu inancıyla, sahip olduğu bilgi ve deneyimleri düzenlediği seminerler aracılığıyla sizinle paylaşır...